Cvičení hasičů na Babím

Dne 25.9.2010 se na bývalé střelnici na Babím konalo cvičení hasičů okrsku Náchod. Disciplína se nazývá “ Požární útok družstva 5+1 se zkracováním prvního proudu, prodlužování druhého proudu a výměnou druhé hadice B“. Ač se název zdá jakkoliv složitý a dlouhý, ve skutečnosti se jedná o celkem běžnou záležitost, kterou by měl každý průměrný hasič znát, zvláště pak proto, že se jedná o útok s prvky podle cvičebního řádu. Každé družstvo předvedlo svůj um a také to jak pochopilo nové prvky a pořídilo je samostatně nacvičit. Samozřejmě, že se v průběhu objevilo určité množství chyb, ale kdybychom vše zvládali na jedničku, tak vlastně nemusíme cvičit. Po cvičení ještě proběhlo krátké školení na téma “ Pořadová příprava „, ve které velitelé i členové družstev prokázalo jisté mezery v jejím ovládání. Zde se ukazuje jak chybí vojenský výcvik. Po celkovém vyhodnocení dne jsme poseděli u dobrého občerstvení.Můžeme litovat pouze malé účasti (pět družstev ze třinácti), ale i tak se celá akce zdařila a je třeba poděkovat všem členům našeho SDH, kteří se podíleli na dobrém průběhu a přípravách, zvlášte pak úprav cvičební plochy, znečištěné pastvou krav.

Žádné komentáře

Pomoc našich hasičů po povodních

Předposlední srpnový víkend 20.-22.9.2010 se naši hasiči ve složení P. Hornych, Z. Roušar a J Říha s dalšími kolegy z náchodského okrsku zúčastnili pomoci po povodních v obci Višňová na frýdlantsku. Popisovat celou situaci by bylo dost složité a proto vkládám pár dokumentačních obrázků, které snad napoví více. Zároveň náš Sbor dorovolných hasičů uvolnil ze své pokladny 1000 Kč na nákup humanitární pomoci pro tuto postiženou oblast. Všem hasičům proto patří velký dík.

Žádné komentáře

Posvícenský putovní pohár v nohejbalu 2010

Nojebal 2010

Nohejbal putovní pohár 2010

Dne 2.10.2010 se uskutečnil za krásného slunného počasí nohejbalový turnaj za účasti 7 týmů.

První místo obsadila trojice ve složení: Petr Liška, Standa Máslo a nestárnoucí mistr sportu František Vávra.

Druhé místo: Petr Králíček, Aleš Korec, Milan Čtvrtečka

Třetí místo: Jiří Korec, Karel David, Fidler Tomáš


Žádné komentáře

Nohejbal 2010 termín konání

Nohejbalový putovní pohár

Nohejbalový putovní pohár

V sobotu 2.10.2010 na kurtech SK STAR Babí se koná již XVII ročník turnaje v nohejbalu trojic.

Prezentace do 8.45 hod.

Turnaj je uzavřený, pouze pro pozvané.

Žádné komentáře

Správné zobrazení webu

!!! Pro správné zobrazení těchto webových stránek, je zapotřebí mít nainstalovaný novější, nebo jiný prohlížeč, než Internet Explorer 6 !!!

Ke stažení zde: Mozilla Firefox nebo Internet Explorer

Žádné komentáře