Babský ples

Po dlouhých letech se na Babí konala akce jakou byl „Babský ples“. V krásném a příjemném prostředí hotelu TOMY provázeném noblesou, tančili páry za hudeního doprovodu kapely X-band. Na samém začátku přítomné přivítali a příjemný večer popřáli zástupci pořadatelů. Asi o půlnoci byla výhercům předána tombola a pokračovalo se v zábavě. Dík patří pořadatelům, sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly a hlavně majitelům hotelu za jejich vstřícnost. Přáním všech přítomných bylo, vytvořit z tohoto plesu dlouhodobou tradici, jejíž pevným základem by byl tento první ročník.

Žádné komentáře

Dětský karneval

V sobotu 19. února bylo velmi mrazivé odpoledne a tak bylo lepší být v příjemně vytopené restauraci Truhlárna, kde se konal již tradiční dětský karneval. Program plný zábavných soutěží a tance pobavil děti všech věkových kategorií. Hudební produkci měl na starosti místní DJ Broňa Řezníček. Převažovala hudba s dětskou tématikou, ale svého popíku se dočkaly i starší děti, při kterém předváděly umně vypilované taneční kreace. Mezi spostou maskovaných dětí se pohybovala i obsluha v maskách piráta, či indiánky. Nyní nám už nezbývá, než těšit se na příští ročník a udržovat tak do budoucna jednu z tradic.

Žádné komentáře

BABSKÝ PLES 29.1.2011

Babský ples plakát

Žádné komentáře

Volby do osadního výboru Babí

VÝSLEDKY VOLEB DO OSADNÍHO VÝBORU BABÍ

Ve středu 17. listopadu 2010 proběhly volby do osadního výboru v příměstské části Babí. Do sedmičlenného sboru bylo přihlášeno 10 kandidátů. K samotným volbám přišlo 62 voličů a rozhodli takto:

Příjmení a jméno kandidáta Počet hlasů
HORNYCH Petr 56
KOREC Jiří 52
ŘÍHA Jan 51
ČTVRTEČKOVÁ Alena 50
PLŠKOVÁ Iveta 34
NETVALOVÁ Petra 33
ZOUFAL Lubor 30
TŘÍSKA Jiří 28
ŠUSTR Libor 27
HANUŠ Ladislav 19

Z těchto výsledků vyplývá, že prvních sedm zvolených se stává členy osadního výboru Babí . Na své ustavující schůzi si zvolí svého předsedu, kterého musí potvrdit také Městský úřad v Náchodě. Osadní výbor bude společenství otevřené názorům, radám i podnětům všech občanů Babí.

Tímto děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří se vší vážností přistoupili k tomuto aktu občanské odpovědnosti a dali svůj hlas ke zkvalitnění veřejného života v našem bydlišti.

Žádné komentáře

Cvičení hasičů na Babím

Dne 25.9.2010 se na bývalé střelnici na Babím konalo cvičení hasičů okrsku Náchod. Disciplína se nazývá “ Požární útok družstva 5+1 se zkracováním prvního proudu, prodlužování druhého proudu a výměnou druhé hadice B“. Ač se název zdá jakkoliv složitý a dlouhý, ve skutečnosti se jedná o celkem běžnou záležitost, kterou by měl každý průměrný hasič znát, zvláště pak proto, že se jedná o útok s prvky podle cvičebního řádu. Každé družstvo předvedlo svůj um a také to jak pochopilo nové prvky a pořídilo je samostatně nacvičit. Samozřejmě, že se v průběhu objevilo určité množství chyb, ale kdybychom vše zvládali na jedničku, tak vlastně nemusíme cvičit. Po cvičení ještě proběhlo krátké školení na téma “ Pořadová příprava „, ve které velitelé i členové družstev prokázalo jisté mezery v jejím ovládání. Zde se ukazuje jak chybí vojenský výcvik. Po celkovém vyhodnocení dne jsme poseděli u dobrého občerstvení.Můžeme litovat pouze malé účasti (pět družstev ze třinácti), ale i tak se celá akce zdařila a je třeba poděkovat všem členům našeho SDH, kteří se podíleli na dobrém průběhu a přípravách, zvlášte pak úprav cvičební plochy, znečištěné pastvou krav.

Žádné komentáře