Přehled činnosti

Přehled o činnosti Osadního výboru Náchod – Babí

Aktuálně v řešení

 • Zvonička (rekonstrukce byla v plánu pro rok 2022, pokračování sbírky na zvon)
 • Osvětlení mezi školou a ul. Třešňová, popř. i chodník
 • Zábradlí i v celé dolní část stezníku Vrška, lepší odvodnění stezníku
 • Důslednější kontrola policie na cyklostezce Babí – D. Radechová, např. v době větších
  víkendových nákupů v Kauflandu
 • Infotabule o Babí
 • Nedořešené parkování u školy na poli u Šimků
 • Oslovení mladších obyvatel Babí pro pokračování v činnosti OV Babí, následně volby na
  jaře 2023

2022

 • Rozšíření termínů svozu odpadu ze zahrad na jaře a na podzim (místo 1x na 2x měsíčně)
 • Žádost o opravu výtluků v ul. Dlouhá před garážemi, komunikace v ul. Ryšavého vyžaduje
  zásadnější opravu
 • Žádost o novou uzavíratelnou infotabuli před hřištěm pro oznámení o sportovní činnosti
 • Letáky s informacemi do nového OV Babí do všech domácností
 • 30. 4. Pálení čarodějnic
 • 28. 5. Dětský den s pohádkovou cestou
 • 18. 11. Společenský večer s hudbou v KS centru pátek
 • 18. 12. Strojení vánočního stromku

2021

 • Aktivity byly obnoveny až v druhé půli roku (důvod: koronavirus): Rozloučení s létem,
  Mikuláš domů, Setkání u vánočního stromku
 • Založena WhatsApp-ová skupina BABÍ-INFORMACE-AKCE

2020

 • 10. října 2020 bylo slavnostně otevřeno nové kulturně sportovní centrum s posezením
  s představiteli města a firmy Bezedos, s. r. o., která připravila bohaté občerstvení
 • Konaly se i tradiční akce Tříkrálová koleda nebo Dětský den

2019

 • Přestěhování dětského hřiště do zadní části
 • Instalace zábradlí na stezníku Vrška – další část
 • Dobudování chodníku v ul. Pavlišovská

2018

 • Spolupráce s policií kvůli bezpečnosti, zpomalující prvky u školy a signalizační zařízení
 • Anketa k obchvatu (prostor pole za školou):
  • nesouhlas s navrhovaným provedením 25,5 %
  • souhlas za podmínky tunelu 70, 6 %
  • jiný názor 3,9 %
 • Vyřešení umístění kontejnerů na odpad (ul. Ryšavého)
 • Žádost o vybudování sportovně – kulturního centra na pozemku SK Star Babí z 4. 1. 2018
 • 9. 6. Pohádkový les

2017

 • Tříkrálová koleda 7. 1. (i v letech dalších)
 • Řešení nepořádku na autob. zastávce Babí-Vrška a neuklizeného sněhu na chodnících (ul.
  Pavlišovská)
 • Upozornění na nezabezpečené a chátrající budovy (ul. Jabloňová a Ryšavého)
 • Rekonstrukce zastávky Vrška svépomocí. Peníze za práci věnovány na pořízení zvonu na
  zvoničku (nedokončeno)
 • Zdobení vánočního stromku na téma Sněhuláci a sněhulačky, hry pro děti

2016

 • Anketa o průjezdnosti cyklostezky mezi Babím a Dolní Radechovou (ze 132 občanů horního
  Babí bylo 118 proti)
 • Žádost o omezení rychlosti v ulici Ke Smrčině
 • Upozornění na problémy s parkováním na chodnících v ul. Ryšavého, Za Kapličkou i
  Pavlišovská
 • Žádost o údržbu komunikace Na Vyšehradě
 • Upozornění na problémy s rušením nočního klidu
 • Zajištění svozu odpadu ze zahrad
 • Snaha o obnovu zvoničky (arch. Bohumil Kuchař), zatím jen úprava okolí
 • Před školou – zábradlí, ohrazení lípy řetězy

2015

 • 20. 6. Oslavy 600 let od první písemné zmínky o Babí a 120 let od založení školy +
  stejnojmenná publikace (společně s SDH, ZŠ a SK Star)
 • Stezník Vrška – část zábradlí , neúplné odvodnění

2014

 • Instalace žlutých kontejnerů na štěrk v zimním období (konec XI – III)
 • Dopisy na Lesy města Náchoda s žádostmi o odstranění stromů v blízkosti domů v ul.
  Hrušková a Dlouhá (5. 4. 2013, 3. 3. 2014, 10. 4. 2014, 15. 4. 2015, dubnová vichřice
  způsobila další polomy). Vyřešeno asi v r. 2015.
 • Prořezání větví na stezníku Vrška
 • Umístění kontejnerů na odpad v ulici Ryšavého (dříve před Bony)
 • Požadavky na opravu chodníků a vozovek
 • Vybudování cyklostezky mezi Babím a Dolní Radechovou (požadavek již před rokem 2010)
 • Rozmístění zrcadel (např. při výjezdu z ulic Ke Smrčině a K Rozvodně)
 • Lampionový průvod s kytarou a pálením čarodějnic
 • Příprava oslav na příští rok (od října)
 • Mikuláš domů a do školy i zajištění oblečení
 • Umístění květinových nádob k soše sv. J. Nepomuckého
 • Výměna houpaček na dětském hřišti
 • Zpevnění cesty v ulici Dlouhá k posledním domům v Borech

2013

 • Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla odcizena (peněžní sbírka, sběr železného
  šrotu, úprava okolí ve spolupráci s SDH Babí). Replika sochy byla slavnostně odhalea posvěcena děkanem Boguslawem Partykou 19. května 2013. Přítomni byli starosta Jan
  Birke, členové SDH a OV a babští občané.
 • Zpravodaj Babská drbna č. 1 a 2 (informace o činnosti jednotlivých organizací v Babí)
 • Požadavek městu na osvícení spojnice mezi školou a ul. Třešňová, opakovaně (dosud ne)
 • Požadavek městu na vytvoření informační tabule o Babí, opakovaně (text předán, dosud ne)
 • Procházka k Pánkově studánce a její označení, info učitelkám ZŠ
 • Schůze se starostou a místostarostou města i v dalších letech
 • Spolupráce se školou (Dětské dny, Mikuláš, publikace k výročí v roce 2015)
 • Mikulášská besídka v hospůdce Truhlárna u Netvalů
 • Umístění dalších svítidel (konec ulic Tichá a Prodloužená)

2011, 2012, tradičně i dále

 • Plesy 2011, 2012 2014 v hotelu Tommy, 2015 Roztančená sokolovna společně se ZŠ Babí
 • Společná žádost o čištění komínů (50 zájemců)
 • Žádost o rekonstrukci silnic v Babí
 • Žádost o vybudování chodníku v ul. Ryšavého
 • Doplnění dětského hřiště o prvky pro starší děti
 • Upozornění na nedostatečnou údržbu zeleně (příkopy – Vrška , ul. Pavlišovská)
 • Prořezání stromů, úklid kolem lípy před školou a firmou Bony
 • Zastávky autobusu. Školní autobus zajíždí na sídliště Plhov. Oprava a později rekonstrukce
  autobus. zastávky Babí – Vrška (opakované malování, celková oprava svépomocí za finanční
  podpory města, slavnostně otevřena 11. 11. 2017). Zcela nová zastávka je v ul. Třešňová.
 • Důraz na odstranění divoké skládky u stezníku Vrška
 • Akce, které každoročně trvají dosud: Čarodějnický rej (duben), Dětský den (červen),
  Rozloučení s prázdninami (Rodinný srandamač, konec srpna), společné Strojení vánočního
  stromku se zpíváním koled (od prosince 2012) a další později (Tříkrálová koleda, Mikuláš)
 • Opakované žádosti na zvýšení kontrol ze strany městské police (vandalismus, dodržování
  rychlosti)
 • Úsilí o neužívání hlučných strojů během neděle a státních svátků (apel na občany)