Cvičení hasičů na Babím


Dne 25.9.2010 se na bývalé střelnici na Babím konalo cvičení hasičů okrsku Náchod. Disciplína se nazývá “ Požární útok družstva 5+1 se zkracováním prvního proudu, prodlužování druhého proudu a výměnou druhé hadice B“. Ač se název zdá jakkoliv složitý a dlouhý, ve skutečnosti se jedná o celkem běžnou záležitost, kterou by měl každý průměrný hasič znát, zvláště pak proto, že se jedná o útok s prvky podle cvičebního řádu. Každé družstvo předvedlo svůj um a také to jak pochopilo nové prvky a pořídilo je samostatně nacvičit. Samozřejmě, že se v průběhu objevilo určité množství chyb, ale kdybychom vše zvládali na jedničku, tak vlastně nemusíme cvičit. Po cvičení ještě proběhlo krátké školení na téma “ Pořadová příprava „, ve které velitelé i členové družstev prokázalo jisté mezery v jejím ovládání. Zde se ukazuje jak chybí vojenský výcvik. Po celkovém vyhodnocení dne jsme poseděli u dobrého občerstvení.Můžeme litovat pouze malé účasti (pět družstev ze třinácti), ale i tak se celá akce zdařila a je třeba poděkovat všem členům našeho SDH, kteří se podíleli na dobrém průběhu a přípravách, zvlášte pak úprav cvičební plochy, znečištěné pastvou krav.

Komentáře jsou uzavřeny.