Archiv kategorie Výbor Babí

AKCE BABÍ KVĚTEN-ČERVEN

AKCE BABÍ

Žádné komentáře

Dětský den

Detsky den- plakat

Žádné komentáře

Živý Betlém

Dne 20.12.2011 byl mrazivý večer, ale i přesto se na Babí odehrála do této doby nevídaná událost. Děti ze zdejší základní školy předvedly živý Betlém. V okouzlujícím prostředí slavnostně nasvícené školní budovy působila hra dětí velice impozantně, zároveň však dojemně. Spousta přihlížejících diváků tento biblický příběh viděla poprvé v životě a byla jím nadšena. Největší obdiv budily účinkující děti, jejichž herecké výkony nezlomil ani ten velký mráz.  Zároveň celá akce odpověděla na otázku, proč místní lidé tak lpí na zachování školy na Babí. Tak třeba pro tyto krásné chvíle.

Milé děti, obdivujeme vás, milé paní učitelky, děkujeme vám a zároveň se těšíme s čím nás překvapíte příště.    foto:P. Hornych

Žádné komentáře

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 11.12.2011

Žádné komentáře

Volby do osadního výboru Babí

VÝSLEDKY VOLEB DO OSADNÍHO VÝBORU BABÍ

Ve středu 17. listopadu 2010 proběhly volby do osadního výboru v příměstské části Babí. Do sedmičlenného sboru bylo přihlášeno 10 kandidátů. K samotným volbám přišlo 62 voličů a rozhodli takto:

Příjmení a jméno kandidáta Počet hlasů
HORNYCH Petr 56
KOREC Jiří 52
ŘÍHA Jan 51
ČTVRTEČKOVÁ Alena 50
PLŠKOVÁ Iveta 34
NETVALOVÁ Petra 33
ZOUFAL Lubor 30
TŘÍSKA Jiří 28
ŠUSTR Libor 27
HANUŠ Ladislav 19

Z těchto výsledků vyplývá, že prvních sedm zvolených se stává členy osadního výboru Babí . Na své ustavující schůzi si zvolí svého předsedu, kterého musí potvrdit také Městský úřad v Náchodě. Osadní výbor bude společenství otevřené názorům, radám i podnětům všech občanů Babí.

Tímto děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří se vší vážností přistoupili k tomuto aktu občanské odpovědnosti a dali svůj hlas ke zkvalitnění veřejného života v našem bydlišti.

Žádné komentáře