Archiv kategorie Výbor Babí

Dětský den na Babí

Velká pohádka na Babí

V sobotu 26. května 2012 se uskutečnil dětský den na Babí, tentokrát na téma „Cestou do pohádky“. A děti se opravdu jako v pohádce cítily. Při samotném startu do pohádkového putování si děti na školní zahradě vybarvily papírové kytičky, na které pak dostávaly razítka z jednotlivých stanovišť. Na okruhu dlouhém necelé dva kilometry na každého čekaly pohádkové postavy, jako např. Mach a Šebestová, babka kořenářka, vodník a lesní víly, čert a čarodějnice, Jeníček s Mařenkou, nebo námořník s vojákem a řada dalších pohádkových bytostí, u kterých děti plnily různé úkoly, za které pak dostávaly na již zmíněnou kytičku razítko za splněný úkol. (Samozřejmě, že razítko dostávaly všechny děti, i když se jim úkol splnit nepodařilo).

Po příchodu do cíle každé dítko dostalo jako cenu za účast tašku s různými dárky a limonádu. Následoval odpolední program. O ten se postarali kynologové z Náchoda, příslušníci městské policie Náchod (ti měli velice působivé ukázky), záchranná služba Náchod, dále pak modeláři se svými RC buginami a letadly jakož i mladí hasiči z Babí svým soutěžním útokem.

Celé odpoledne vyvrcholilo, když kolegové hasiči z Lipí napustili na hřiště několik kubických metrů hasební pěny, do které byla vhozena stovka balónů a děti si je šly vylovit.

Samozřejmě, že tyto akce bývají finančně velmi náročné a tak bych chtěl tímto vyslovit dík všem jednotlivcům i firmám a nadacím, kterým bylo během sobotního odpoledne veřejně poděkováno, za jejich finanční dary, které byly účelně vynaloženy. V neposlední řadě si vysloužili obdiv všichni „účinkující“ i ti kteří zajišťovali pořadatelskou službu, byla to pro ně desetihodinová pracovní směna. Nyní nám nezbývá nic jiného, než se těšit na příští dětský den na Babí.

Žádné komentáře

Čarodějnice 2012

Žádné komentáře

AKCE BABÍ KVĚTEN-ČERVEN

AKCE BABÍ

Žádné komentáře

Dětský den

Detsky den- plakat

Žádné komentáře

Živý Betlém

Dne 20.12.2011 byl mrazivý večer, ale i přesto se na Babí odehrála do této doby nevídaná událost. Děti ze zdejší základní školy předvedly živý Betlém. V okouzlujícím prostředí slavnostně nasvícené školní budovy působila hra dětí velice impozantně, zároveň však dojemně. Spousta přihlížejících diváků tento biblický příběh viděla poprvé v životě a byla jím nadšena. Největší obdiv budily účinkující děti, jejichž herecké výkony nezlomil ani ten velký mráz.  Zároveň celá akce odpověděla na otázku, proč místní lidé tak lpí na zachování školy na Babí. Tak třeba pro tyto krásné chvíle.

Milé děti, obdivujeme vás, milé paní učitelky, děkujeme vám a zároveň se těšíme s čím nás překvapíte příště.    foto:P. Hornych

Žádné komentáře