Archiv kategorie SDH Babí

Cvičení hasičů na Babím

Dne 25.9.2010 se na bývalé střelnici na Babím konalo cvičení hasičů okrsku Náchod. Disciplína se nazývá “ Požární útok družstva 5+1 se zkracováním prvního proudu, prodlužování druhého proudu a výměnou druhé hadice B“. Ač se název zdá jakkoliv složitý a dlouhý, ve skutečnosti se jedná o celkem běžnou záležitost, kterou by měl každý průměrný hasič znát, zvláště pak proto, že se jedná o útok s prvky podle cvičebního řádu. Každé družstvo předvedlo svůj um a také to jak pochopilo nové prvky a pořídilo je samostatně nacvičit. Samozřejmě, že se v průběhu objevilo určité množství chyb, ale kdybychom vše zvládali na jedničku, tak vlastně nemusíme cvičit. Po cvičení ještě proběhlo krátké školení na téma “ Pořadová příprava „, ve které velitelé i členové družstev prokázalo jisté mezery v jejím ovládání. Zde se ukazuje jak chybí vojenský výcvik. Po celkovém vyhodnocení dne jsme poseděli u dobrého občerstvení.Můžeme litovat pouze malé účasti (pět družstev ze třinácti), ale i tak se celá akce zdařila a je třeba poděkovat všem členům našeho SDH, kteří se podíleli na dobrém průběhu a přípravách, zvlášte pak úprav cvičební plochy, znečištěné pastvou krav.

Žádné komentáře

Pomoc našich hasičů po povodních

Předposlední srpnový víkend 20.-22.9.2010 se naši hasiči ve složení P. Hornych, Z. Roušar a J Říha s dalšími kolegy z náchodského okrsku zúčastnili pomoci po povodních v obci Višňová na frýdlantsku. Popisovat celou situaci by bylo dost složité a proto vkládám pár dokumentačních obrázků, které snad napoví více. Zároveň náš Sbor dorovolných hasičů uvolnil ze své pokladny 1000 Kč na nákup humanitární pomoci pro tuto postiženou oblast. Všem hasičům proto patří velký dík.

Žádné komentáře