Archiv kategorie SDH Babí

Dětský den 2011

Dne 21. května 2011 se na Babí uskutečnil tradiční dětský den. Již od samého začátku bylo na co koukat, protože v areálu hřiště SK Star bylo přistaveno několik vozidel jako např. Policie ČR, Městská policie Náchod, Záchranná služba a mezi tím vším projížděli vozy dobrovolných hasičů. Ve 14 hodin odstartovali program kynologové se svými věrnými přáteli ukázkami služebního výcviku a tancem se svými mazlíčky na disco hudbu.

Dále pak předvedl pan Karel David své pilotní umění s RC řízeným vrtulníkem. Hlavní program celého odpoledne pak odstartovala soutěž na asi půl kilometru dlouhém okruhu se čtrnácti stanovišti. Na každém stanovišti plnily děti různé úkoly, za které dostávaly razítko a drobné pamlsky. Samozřejmě, že nikdo neprohrál a odměněny byly všechny děti.

Jako svoji první ukázku na veřejnosti předvedli mladí hasiči. Svým úsilím pak při požárním útoku přivedli některé rodiče k dojetí

Potom přišlo avizované překvapení. Několik kubických metrů požární pěny nafoukané na hřiště vyvolalo v dětech takové nadšení, že se stalo po zbytek odpoledne asi největší atrakcí.

Lze se proto domnívat, že všech 80 dětí a nejméně jednou tolik dospělých bylo průběhem celého dětského dne velice spokojeno.

Teď už nezbývá hasičům z Babí,jako hlavním organizátorům ve spolupráci se sportovci SK Star Babí, ZŠ Babí, Osadním výborem a spoustou dalšich dobrovolníků přemýšlet o příštím ročníku a je třeba jim za takovéto akce poděkovat. Zároveň obrovský dík patří všem dárcům  finančních a věcných darů, které jistě všem dětem udělaly radost.

Žádné komentáře

Čarodějnice 2011

Tak se nám letos zase holky prolétly, říkávalo se o Filipo-Jakubské noci, tedy  v den pálení čarodějnic. Nejinak tomu bylo i u nás v sobotu 30. dubna 2011. Na tuto akci letos spojili síly osadní výbor, sportovci, hasiči a na hřišti SK Star připravili podmínky pro výkon tohoto prastarého zvyku. Děti z kroužku mladých hasičů pod vedením Petry Netvalové vystrojily krásnou čarodějnici, kterou potom na improvizované hranici  místní hasiči odborně upálili. Odpledne se neslo v duchu dětských her a volné zábavy.  Svou návštěvou nás poctil  starosta města pan Jan Birke s manželkou.  Poslední návštěvníci se rozešli až za tmavé noci, protože plánovali další akci na dětský den. Počasí nám dopřálo velkého klidu, protože pršet začalo až před půlnocí a to již byl každý doma. Takže za rok v dubnu zase na viděnou.

Žádné komentáře

AKCE BABÍ

Nadcházející AKCE BABÍ

16.4. – Brigáda SK, Šrot, Svoz nebezpečného odpadu
30.4. – Čarodějnice OD 16hod.
7.5. –  memoriál Z. Zahradníka
21.5. – Dětský den od 13,30hod.
28.5. –  Petangue

Žádné komentáře

Babský ples

Po dlouhých letech se na Babí konala akce jakou byl „Babský ples“. V krásném a příjemném prostředí hotelu TOMY provázeném noblesou, tančili páry za hudeního doprovodu kapely X-band. Na samém začátku přítomné přivítali a příjemný večer popřáli zástupci pořadatelů. Asi o půlnoci byla výhercům předána tombola a pokračovalo se v zábavě. Dík patří pořadatelům, sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly a hlavně majitelům hotelu za jejich vstřícnost. Přáním všech přítomných bylo, vytvořit z tohoto plesu dlouhodobou tradici, jejíž pevným základem by byl tento první ročník.

Žádné komentáře

Dětský karneval

V sobotu 19. února bylo velmi mrazivé odpoledne a tak bylo lepší být v příjemně vytopené restauraci Truhlárna, kde se konal již tradiční dětský karneval. Program plný zábavných soutěží a tance pobavil děti všech věkových kategorií. Hudební produkci měl na starosti místní DJ Broňa Řezníček. Převažovala hudba s dětskou tématikou, ale svého popíku se dočkaly i starší děti, při kterém předváděly umně vypilované taneční kreace. Mezi spostou maskovaných dětí se pohybovala i obsluha v maskách piráta, či indiánky. Nyní nám už nezbývá, než těšit se na příští ročník a udržovat tak do budoucna jednu z tradic.

Žádné komentáře